INFO

Reisverzekering

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és ones.svg

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de dekkingen die onze reisverzekering biedt:

Overzicht reisverzekeringen

Garantie 1: Ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden, onverwachte oproep voor chirurgische ingreep, complicaties bij zwangerschap of miskraam, of oproep voor orgaantransplantatie van de verzekerde, echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in neerdalende lijn in eerste en tweede generatie of metgezel ingeschreven in de reservering, of medische quarantaine die de verzekerde betreft.

Garantie 2: Ernstig nadeel tengevolge van inbraak, brand of andere gelijkaardige voorvallen die de woning van de Verzekerde betreffen.

Garantie 3: Ontslag van de Verzekerde, op voorwaarde date r bij aanvang van de verzekering geen mondelinge of schriftelijke mededeling hieromtrent bestond.

Garantie 4: Oproep van de Verzekerde als partij of lid van een jury of getuige voor de rechtbanken of als lid van een stembureau.

Garantie 5: Gevallen van lucht-, land- of zeepiraterij waardoor de Verzekerde zijn of haar reis niet kan aanvatten of voortzetten. Alle terroristische daden worden uitgesloten.

Garantie 6: Diefstal van documentatie of bagage waardoor de Verzekerde zijn of haar reis niet kan aanvatten of voortzetten.

Garantie 7: Schade van of ongeval met het voertuig van de Verzekerde of diens echtgeno(o)t(e) waardoor de Verzekerde zijn of haar reis niet redelijkerwijs kan aanvatten.

Garantie 8: Oproep van de Verzekerde voor het indienen en ondertekenen van officiële documenten, bekend en schriftelijk meegedeeld na de reservering van de reis.

Voor elk incident is een franchise van 10% van het incident van toepassing, met een minimum van 70 euro.

Deze polis heeft een betalingsvrije periode van 30 dagen. Bovendien verstrekt de polis geen dekking voor personen van meer dan 70 jaar.
Dit beleid dekt de annulering of onderbreking van de reservering als gevolg van ziekte of overlijden van de begeleidende huisdieren niet.
Deze brochure is louter informatief en kan in geen enkel geval als bindend worden beschouwd met betrekking tot de afgesloten garanties of de beperkingen hiervan.