Mesures COVID-19

A fi de garantir les mesures d’higienes i/o prevenció necessàries als nostres clients, usuaris i treballadors, la Direcció d’aquest càmping ha adoptat les mesures següents: