INFORMACIÓ

Assegurança de viatge

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és ones.svg

Sabem que a vegades sorgeixen imprevistos que fan que no sigui possible gaudir de les vostres vacances. Per tal d’evitar-vos cap mena de preocupació, podeu contractar una assegurança de viatge que cobreixi la cancel·lació o la interrupció de la vostra estada, en el moment de fer la reserva. A continuació trobareu un breu resum de les cobertures que ofereix la nostra pòlissa de viatge:

Resum de Cobertures de l’assegurança

Garantia 1: Malaltia greu, accident greu o mort, trucada inesperada per a intervenció quirúrgica, complicacions de l’embaràs o avortament espontani, o citació per a trasplantament d’òrgan de l’assegurat, cònjuge, descendents de primer i segon grau o acompanyant inscrit en la reserva, o quarantena mèdica que afecti l’assegurat.

Garantia 2: Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars que afectin l’habitatge de l’assegurat.

Garantia 3: Acomiadament laboral de l’assegurat, sempre que a l’inici de l’assegurança no existeixi comunicació verbal o escrita.

Garantia 4: Convocatòria a l’assegurat com a part o membre d’un jurat o testimoni d’un tribunal de justícia o com a membre d’una mesa electoral

Garantia 5: Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibilitin a l’assegurat l’inici o la continuació del seu viatge. S’exclouen tots els actes terroristes.

Garantia 6: Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti l’assegurat a iniciar oprosseguir el seu viatge.

Garantia 7: Per avaria o accident del vehicle propietat de l’assegurat o del seu cònjuge, que li impedeixi fefaentment iniciar el seu viatge.

Garantia 8: Convocatòria a l’assegurat per a la presentació i signatura de documents oficials coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva del viatge.

Serà d’aplicació per cada sinistre una franquicia corresponent al 10% del sinistre, amb un mínim de 70 euros.

Aquesta pòlissa té una carència de 30 dies. A més no atorga cobertura a les persones més grans de 70 anys.
Aquesta pòlissa no cobreix la cancel·lació o interrupció de la reserva a conseqüència de malalties o defuncions dels animals de companyia acompanyants.
Aquesta pàgina compleix una funció totalment orientativa i en cap cas no es pot considerar com a definidor de les garanties contractades ni dels seus límits.
Podeu descarregar el resum complet de garanties fent click a l’enllaç següent: