DE CAMPING

WERK BIJ ONS

POR FAVOR COMPLETE EL SIGUIENTE FORMULARIO

  • PERSOONSGEGEVENS

  • OPLEIDINGEN

  • PROFESSIONELE ERVARING

  • TALEN

  • EEN ANDERE ACTIVITEITEN

  • OPMERKINGEN

LSSI-LOPD D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a ZUBAROSI, SA, a l'adreça: Avda. d'Andorra s/n (Ctra - 253 km 47) 17251, Calonge. POB: 272 Playa de Aro. Costa Brava Girona.España