DE CAMPING

LEGAL

MEDEDELING OVER HET BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS VAN CAMPING INTERNACIONAL DE CALONGE

Door middel van deze mededeling informeert ZUBAROSI, SA (voortaan de "Camping") de gebruikers van de website www.intercalonge.com omtrent zijn beleid bescherming persoonsgegevens (voortaan, "de Persoonsgegevens") zodat zij ongebonden en vrijwillig bepalen of zij de in het reserveringsformulier en het informatieaanvraagformulier gevraagde Persoonsgegevens aan de Camping willen verstrekken. De Camping behoudt zich het recht voor om dit beleid van bescherming persoonsgegevens te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe bepalingen van de wetgeving en aan de praktijken waar de Camping zich mee bezighoudt.

De Persoonsgegevens zullen verwerkt en opgenomen worden in de computerbestanden waarvan de Camping eigenaar en verantwoordelijke is en die op juiste wijze zijn ingeschreven in het Register van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het verzamelen en behandelen van Persoonsgegevens, door de administratieafdeling van de Camping, heeft ten doel het onderhoud van de contractuele relatie die de gast, in voorkomend geval, met de Camping heeft, het beleid, de administratie, de verlening, uitbreiding en verbetering van de diensten van de Camping, de aanpassing van de camping aan de voorkeuren en smaken van de gasten en het versturen, via traditionele of elektronische weg, van commerciële informatie over de diensten die de Camping momenteel en in de toekomst biedt.

De Camping zal de Persoonsgegevens niet aan derden doorgeven zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, tenzij de wet inzake burgerlijke veiligheid dit uitdrukkelijk bepaalt. De Camping gebruikt een veiligheidsprotocol voor persoonsgegevens aan de hand van de implementatie van de wettelijke veiligheidsniveaus die geschikt zijn voor de bescherming van de Persoonsgegevens.

De gebruikers kunnen hun recht tot toegang uitoefenen met betrekking tot de gegevens die in onze computersystemen zijn opgeslagen. Deze gegevens kunnen geannuleerd en gecorrigeerd worden of men kan er bezwaar tegen maken. U kunt van dit recht gebruikmaken door contact met de Camping op te nemen via het e-mailadres: info@intercalonge.com